Hz.ALİ'NİN (r.a) KUTLU VE BEREKETLİ DOĞUMU
Canibim.Com

Hz.ALİ'NİN (r.a) KUTLU VE BEREKETLİ DOĞUMU - Canibim.Com

Hz.Ali(R.A.) Beni Haşim kabilesinin büyüğü,Hz.Peygamber(sav.)’ın amcası Ebu Talip’in
oğludur.

 Hz.Ali(R.A.) Bi’setten 10 yıl önce dünyaya gelmiştir.6 yaşındayken Peygamberin isteği üzerine,babasının yanından ayrılarak Peygamberin evinde yaşamaya başlamış böylece bizzat Peygamberin eğitimi altına girmiştir.

Peygamber-i Ekrem Peygamberliğe seçildikten sonra ona ilk iman eden kişi Hz.ali
olmuştur.

Peygamer-i Ekrem’e “ en yakın aşiretini uyar ” (şuara:214) ayeti gereğince Hz.Resul akrabalarını toplayarak onlara “ Sizlerden kim benim bu görevimde bana yardım etmeye hazırdır ki ,benim kardeşim ,vasim ve aranızda halifem olsun” buyurduğunda onların arasında yalnızca Hz.Ali(r.a.) ayağa kalkarak imanını ibraz etmiş,buna müteakip Peygamber-i
Ekremde mübarek elini Hz.Ali’ nin omzuna koyarak “ Bu benim kardeşim,vasim ve
sizin aranızdaki halifemdir; onu dinleyin,ona itaatedin.” Buyurarak o hazretin
iman etmesini kabul etmiş ve İslam dinin ilk başından itibaren kendinden sonra
Hz.Ali’nin geldiğini vurgulamıştır.

Böylece Hz.Ali müslamanlar arasında ilk iman eden ve hayatı boyunca Allah’tan başkasına
tapmayan ilk şahsiyet olmakla birlikte Hz.Resulullah(sav.) dan sonra İslam dinin
2.şahsiyeti olmuştur.

Hz.Ali(r.a.) Peygamberi Ekrem’in hicretine kadar devamlı onunla birlikte olmuş düşmanlarına
karşı onu savunmuş,kafirlerin Allah Resulü’nü katletme kararı aldıkları hicret
gecesi de Hz.Ali canını feda etmek pahasına Peygamber efendimizin(sav.) in
yatağında yatmıştır.

Medinede devamlı Resulullahla birlikteydi.Peygamberi Ekrem hiçbir zaman gizlide ve açıkta
onu kendisinden ayırmadı.Biricik sevgili kızıHz.Fatımayı zevce olarak ona
münasip gördü.

Müslümanlar arasında kardeşlik akti okuttuğunda Ali‘yi kensine kardeşliğe layık gördü.Hz.Ali
Peygamberin katıldığı tüm savaşlarda hazır bulundu.Birtek Peygamberin emri ile
Medine de peygamberin yerinde kaldığıiçin Tebük savaşına
katılmadı.

Hz.Ali hiçibir savaşta geri adım atmadı;hiçbir an düşmandan kaçmadı;hiçbir şart altında
Peygamberin emrinden çıkmadı.İşte bu nedenledir ki Ppeygamber-i Ekrem’in “
hiçbir an Ali Haktan ve Hak ta Ali den ayrılmaz.” Övgüsüne mazhar
oldu.

Hz.Ali Efendimizin doğumu bereketi ile bütün ihvan kardeşlerimizden ruhuna miraç
gecesinde hediye olmak üzere tevhidler ve hatimler yapılmasını gönülden ister
Cenab-ı Allah’tan Ali Efendimiz ve Ehlibeytinin muhabbetine mazhar olmayı niyaz
ederim.

 

Canibim.com

Tüm YAZILI SOHBETLER