EY İNSAN
Canibim.Com

EY İNSAN - Canibim.Com

Şah damarımızdan yakın olan Allah(c.c)'ı nerede arıyorsun ey gafil insan.Kesret aleminde boşa dolanıp, beyhude yoruluyorsun.
 
 Artık gafletten uyan da kendinde olan cevhere dön.Küllenen ocağı yele ver de cevherini açığa çıkar.(Rad:28)Bu şifre sana aradığın adresi vermiyor mu?

 Sen yer yüzünde Allah'ın(c.c) halifesi değil misin?Neden bu mesuliyetin gereğini yapmıyorsun?Sufli işlerle uğraşıyorsun.

 Aşkın ateşinde yanmadan, dünyaya ait ne varsa hepsini savurmadan, kendindeki cevhere ulaşmadan bu işler beyhude.Peki bunları bir insan tek başına yapabilir mi?Hayır, bir mürşidi kâmil, Allah(c.c) dostu bu işin erbabı.Bu dostlar sendeki cevherin çıkmasına vesile olur.

 Sana düşen bu vesileyi ara bul ve mevta gibi ona teslim ol.(Hadis:Vesilelere sarılın)

 Ey insan!Bu dünyanın ne ilkisin ne de sonuncusu...Bu dünya kimseye yar olmadığı gibi sana da yar olmayacaktır.Bunları düşün, ibret alda kendine gel ve hedefe kitlen.Allah'ın(c.c) yer yüzündeki halifesi olduğunu hatırla ve asli görevine dön.Yanmaya bak...

 İnsanlar, okullar, ilim adamları, kocaman ünvanlara sahip olanlar bir civcivin nasıl yetiştirileceğini ve hangi tehlikelere maruz kalacağına kadar bir sürü araştırma yapıyorlar da, onca kitap yazıyorlar da, yer yüzünün halifesi olan insanı kâmilin nasıl yetişeceğini insanlara öğretmiyorlar.Bir civciv kadar insana değer vermiyorlar.Sana lazım olan gerçek bilgi kâmil insan nasıl olunur.Bu soruya bu gün daha çok ihtiyaç vardır.

 Ey insan!Sana hiç boşa gitmeyen iki tarafta da geçerli olan ilim islam ve onun özü tasavvuf ilmidir.

 Ey insan!Seni öz evladından daha çok seven manevi büyükler, Allah(c.c) dostlarını ara da bul.Bu gaflet uykusundan seni uyandırsınlar.

 Ey insan!Sana Allah'a(c.c) kul, Peygamber'e(s.a.v) ümmet yapacak Allah dostları ve ilmiledünüdür.

 Ey insan!Bu dünyada her şey olma, her şeyin içinde bir şey ol.Bir şeyin içinde her şey ol.

 Günümüzde sanayi toplumu içinde yalnızlaşan, apartmanlarda içine kapanan, insani ilişkileri hep maddi pencereden gören, toplumun değerleri içinde bunalan, depresyonlara giren, biçareler!Samimi Allah dostları yanında kendine gel, içini ferahlatıcı sohbetlerini dinle ve rahat soluk al.

 Büyük insanların sözleri de büyük olur unutma...

Selam ve dua ile...
Nevzat
12 Haziran 2012

Tüm YAZILI SOHBETLER