DOÇ. DR. FADIL GEYLANİ ( Tefsir çalışması )
Canibim.Com

DOÇ. DR. FADIL GEYLANİ ( Tefsir çalışması ) - Canibim.Com

Medine Arif Hikmet Kütüphanesi’nde 30 yıl önce başladığı çalışmalarında şu ana kadar Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin 9 eserini gün ışığına çıkaran 23. kuşaktan torunu Doç. Dr. Fadıl Geylani, dedesinin bütün eserlerini İslam dünyasına kazandırmak için gece gündüz çalışıyor. Eserlerden 3’ünü Türkçe’ye de çeviren Geylani, Vatikan dahil olmak üzere 400’den fazla kütüphanede Abdülkadir Geylani’den izler aradı.
 
 
Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin 23. kuşaktan torunu Doç. Dr. Fadıl Geylani, büyük İslam Mutasavvıfı Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin eserlerini bir bir gün ışığına çıkartıyor. Çalışmalarına 30 yıl önce Medine Arif Hikmet Kütüphanesi’nde başlayan Fadıl Geylani, şimdiye kadar Abdülkadir Geylani’nin 9 eserini gün ışığına çıkardı. Bunlardan Abdülkadir Geylani’nin tefsiri başta olmak üzere 3’ünü Türkçe’ye de kazandıran Doç. Dr. Fadıl Geylani, 100’den fazla eseri olduğunu düşündüğü Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin 41 eserini tespit edebildi.

1980 yılından bu yana 28 ülkede 400’ün üzerindeki kütüphanede araştırmalarını sürdüren Doç. Dr. Geylani, Medine, Vatikan, Ürdün, Paris ve Kahire’deki kütüphaneler başta olmak üzere Abdülkadir Geylani Hazretleri’nden bir iz aradı. Şimdiye kadar Geylani Hazretleri’nin El-Muhtasar fi Ulumi’ddin, El-Fütüvve, Nehrü’l Kadiriyye, Usulü’ddin, Şerhussalâvat, Minhacü’l Arifin, Salâvat ve Evrad, Geylani Tefsiri, Virdü’l Hüsnü’l Hasin ve Envarü’l Hadi gibi eserlerine ulaştıklarını kaydeden Doç. Dr. Geylani, Geylani Hazretleri’nin fıkıh, akaid, edebiyat ve nasihat gibi pek çok türde eserler verdiğini kaydetti.

“Müslümanlar, Abdülkadir Geylani döneminde ikinci kez asr-ı saadet yaşadı” diyen Doç. Dr. Geylani, “Hazreti Pir, Bağdat’ta yaşadığı dönemde birbirini tekfîr eden alimleri barıştırdığı gibi İslam dünyasına pek çok hizmet getirmiştir. Mesela Bağdat’ta dellallar gezerek ‘Aç insan var mı’ diye bağırır, aç ve yoksul insanları Hazreti Pir’in tekkesine yönlendirirlerdi. Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin aç yetim ve dul kadınlar için vakıf kurduğunu da biliyoruz” dedi.Abdülkadir Geylani üniversitesi kurulmalı“Maalesef Abdülkadir Geylani’nin tasavvufi yönü hariç, hiçbir yönü tam olarak bilinmiyor” diyen Doç. Dr. Fadıl Geylani, “Abdülkadir Geylani aynı zamanda hem bir din alimidir hem de modern bilim üreticilerindendir. Mesela ben eserlerinden birinde ayın, ışığını güneşten aldığını yazdığını gördüm. Ayın yörüngesiyle alakalı saptamalarına rastlıyoruz. Yine kıymetli taşlarla alakalı, bitkilerle alakalı yazılar yazmış” dedi. Geylani Hazretleri’nin Bağdat’ta bulunduğu dönemde 70 bin kişinin derslerine katıldığını belirten Doç. Dr. Fadıl Geylani, “Onun medresesi, tekkesi ve zaviyesi gece gündüz açıktı. Astroloji ve jeolojide kendisinin bilgileri var. Biz de bu durumu örnek alarak Türkiye’de bir Abdülkadir Geylani Üniversitesi kurup hem Hazreti Pir’in kitaplarını hem de modern bilimleri okutmalıyız” diye konuştu.

 habervaktim

Tüm YAZILI SOHBETLER