ABDÜLAZİZ BAYINDIRA CEVAP
Canibim.Com

ABDÜLAZİZ BAYINDIRA CEVAP - Canibim.Com

Geçtiğimiz günde televizyon da Fatih beyle,Abdulaziz Bayındır arasında geçen bir konunun tartışmasına şahit olduk.

Konu Abdulkadir Geylani k.s. efendimizin Kasideyi hamresinde söylediği bir cümlesinde”Bir müridim okyanusun ortasında olsa,başı da dara düşse,medet ya Geylani diye canı gönülden yardım istese,ben o mürüdümün yardımına koşar,ona eziyet edenin vucudunu delik deşik ederim.”sözüne itiraz ediyor.Tamam inanmak mecburiyetin yok,Kalkıp boyundan büyük laflar ederek bu söz şirktir demene şiddet ile itiraz ediyoruz,sen halt ediyorsun.

Sana ey sehluk Allah sana akıl versin ki ne kadar  sehluk olduğunu anlayasın derim.Abdülka

dir Geylani k.s. Peygamber s.a.v. efendimizin torunu.Hem baba tarafından torunu,hemi de ana tarafından torunu. Yani iki damardan da seyit .

Peygamberlerden yalnız H.z.Muhammet s.a.v. hem insanlara hem de cinlere Peygamber olarak gelmiştir.Diğer bütün peygamberler yalnız insanlara görevli peygamberdir.Evliyalarda

ise hem insanlara hem de cinlere irşat için vazifeli tek evliyaullah Abdulkadir Geylani k.s. dur.Kuranda Geylani efendimize işaret eden ayet vardır.ENAM suresi;18 AYET…”Ve hüvel kahirü fevga ibadihi”(İbadet içerisinde kahir vaziyettedir) Gavsul azam hz.pir.Allahın ayetle met ettiğini.Sen utanmadan şirke sokuyorsun ki buda senin şirkte olduğunun alametidir.

Abdulkadir Geylani k.s.Doğuştan velidir,sonradan çalışıp veli olanlardandeğildir.Hatta bu konuyu annesine şöyle anlatıyor. Anneciğim sen bana hamile iken ormana çalı toplamağa gitmiştin de orada karşına bir harami çıkmıştı,sende çok korkmuştun, oradan bir

Aslan çıkmıştı da,o haramiyi parça parça etmişti deyince annesi çok şaşırır.Oğlum bu hadiseyi

Allahtan başka bilen yoktu ben babana dahi bahsetmemiştim sen nerden biliyorsun dediğinde

Geylani efendimiz diyor ki o aslan benidim der.

Gerçi senin kafan ve de manevi durumun bunları anlamaya müsait değil ki, sen nefsi emare çukurundasın.Senin halini (Yusuf suresi.53.”Ben nefsimi temize çıkarmıyorum.Çünkü nefis gerçekten kötülüğü emreder.).Oysa sen kendini alim zannediyorsun.Alimlik zanlar ile değil teslimiyet ve takva ile halis amel ile olur.Nefsin seni bir uçurumdan alıp, diğer uçuruma savuruyor.Okuduğun kitaplar sende hazımsızlık yapmış .Senin durumunda olanları Kur”an şöyle anlatıyor.(Cuma suresi.5)”“Ameli olmayan ilim adamı, kitap yüklü merkebe benzer.”.Şimdi diyeceksin ki sen nerden biliyorsun benim,ibadet yapıp yapmadığımı.Ben değil senin yüzün söylüyor.Hayatında evvabin-duha-işrak ve teheccüt namazı kılsan kalbin incelir,kafan da çalışırdı.

Bunları ben söylemiyorum ki haşa kimsenin imanını ölçmeyede memur değilim.Fakat senin gibi laf cambazlarını Kur”anzaten açıklamış. Sen kuranı yüzeysel açıklayarak anlaşılacağını iddia ediyorsun.O zaman sana soralım Allahın sevdiği mümin kullarının özelliklerini saymış.Bize ip ucu vemiş.(Fecr suresi.27-28-29-30)”Ey Rabbine itaat eden,kalp huzurunu bulan imanlı kişi.- Dön Rabbine Sen ondan. O da senden hoşnut olarak.-Gir kullarımın içine.-Gir cennetime”Bu ayetler nefsi mutmaine-nefsi Radiye ve mardiye –nefsi safiye makamında ki Allaha dost olmuş.Allahında onları sevdiğini belirttiği evliya kulunu anlatıyor

.Abdulkadir Geylani ks.bu gurubun başında geliyor,manevi makamı makamı nübüvbet fakat veli olduğundan mesrur kalıyor.Yani Peygamber makamı fakat veli.Hadiste ne diyor Peygamberis.a.v.”Ümmetimin alimleri beni İsrail peygamberleri gibidir.”Alimlerden maksat

Sizin gibiler değil.ilmiyle amel edenlerdir.Kalbi senin gibi mühürlü olanlar anlamazlar,göremezler iştemezler.onlar kör ve sağırdırlar.

Ey Abdülaziz Bayındır.Senin hastalığın,Mevlana hz. lerinin Şemsi tanımadan önceki ki haline benziyor.Enaniyet ve mağrul oluşun her tarafını örümcek ağı gibi örmüş,hakikatları algılayamıyorsun.Mevlana Şemşi tanımasaydı ona intisap etmeseydi küreyi arzda adı bile okunmazdı.O mesneviyi yazamazdı.Tarihte onun gibiler gelip geçti.İsimlerini kimse bilmez.Mevlanayı Mevlana yapan mesneviyi yazdıran ona ilmü ledünnü öğreten Şemstir.

Mevlana hz. diyor ki” Hangi manevi makamı geçtimse o yoldan benden çok önce Türkmen oğlu Yunus geçmiş, onun hep kokusunu aldım diyor” Oysa Yunus ümmi biriydi senin gibi Prof. Felanda değildiAllaha bütün zerresiyle iman etmiş biriydi. Bunlar sana hikaye geliyor.Sen her şeyde delil istiyorsun.Sana keramet desem oda ney göster dersin.Tıpkı Peygamberimize s.a.v. Mekkeli müşriklerin dediği gibi.Peki mucüze gösterince kafirler iman etimi hayır,ona da bahane buldular kimisi de sihir yaptın dedi.

Sende çok çok kötü manevi hastalık var.Yüzüne bile sirayet etmiş.Derhal bütün çalışmanı bırak,kendine hakiki bir mürşidi kamil bul ona hizmet et bakalım seni dervişliğe kabul edermi.Oda ayrı bir konu,kimse sana madalya takmaz ha….Önce çalışıp dergahta ihvana hizmet etmen lazım….Sonrası senin.Aziz Hüdayi gibi nefsini ayağının altına alabilecekmisin.Hüdayi hz. leri senin gibi çamlar da devirmedi.Sen her lafında kırmadığın

Çam,incitmediğin can kalmadı.

Aracıları inkar ediyorsun.Evliyanın türbelerini ve ziyaretleri, Allaha aracı konulmasına şirktir diyorsun.Peki sana soruyorum Allah c.c. ile Peygamberlere aracı Cebrail as.değilmi

Vahyi Cebrail getirmedimi.İstese Allah c.c. Cebraili aradan çıkartırdı.Niçin çıkarmadı

Buna cevabın nedir.?

İkinci sorum da şu;Peygamber ile halkın arasın da Kuranı kerim var.Niçin ? Allah c.c. istese emirlerini direk Peygambersiz ve kitapsız direk her insanın kalbine emirlerini ve yasaklarını bildire bilirdi.Bunu yapmadı da Peygamberleri ve onlar vasıtasıyla kitaplarını gönderdi.Bu da

Aracı değimli.

Üçüncü sorum da şu; Cemaatle namaz kılmak farz.Peki farz namaz için imam lazım,imam da ibadette cemaatle Allahın arasında aracı değilmi.Allah rızası için niyet ettim falanca namazı kılmaya uydum imama,budamı şirk

Fatiha suresini ve manasını diğer ayetler gibi çarpıtıyorsun(İyya kenabudu ve iyya kenestain)”Yalnız sana kulluk eder,ve yalnız senden yardım dileriz”Burada mana verirken türbelerdeki evliyaları araya sokuyorsun.Oysa burada kastedilen müşriklerin taptığı aracılar olan putlardır.,totemlerdir onları müşrikler aracı yapıyordu Allah c.c. bunu yasaklıyor.Ayrıca nevsi emaredeki kul devamlı içinden güvensizlik ve kaygı duyar acaba neyapacağım, endişeşini taşır içinde yani Allaha olan güveni ve teslimiyeti zayıftır bu gibileri anlatıyor.

Namazda Allaha söz veriyor fakat namazdan sonra kaygılara devam ediyor.…

Diğer bir delil de şu ;Peygamber s.a.v. Bedir şavaşında geberen kafirleri bir çukura leşlerini atmışlardı da o çukurun başına giden Allah Resulü kafirlere hitaben dediki.Şimdi benim Hak Peygamber olduğumu anladınızmı?...Sahabeden duyanlar Ya Resulullah bunlar öldü sizi hiç duyarmı dediklerinde.Peygamber s.a.v. Efendimiz dediki.Siz beni nasıl duyuyorsanız onlarda aynen öyle duyar,fakat cevap veremezler.Hani ölü duymazdı Abdulaziz efendi.Öldümü her şey bitmiyor.Yine bir hadiste Buhari de müslümanın mezarında onu ziyarete geleni kabirdeki bilir ve tanır.Ayak seslerini dahi duyar.Nasılmı?BasitSende gözünü kapa gelenin sesinden kim olduğunu tanırsın.Aynen onun gibi

Başka bir hadiste sahabelerden biri yoculuk esnasında gece sahrada bir yere konaklamış.Çadır kurduğu yerden sabaha kadar Mülk suresi okuyan ses kabirden geliyormuş.Bu olayıPeygam

bere anlatmış Peygamberimiz s.a.v.Duyduğun mülk suresi o ölüye kabirde arkadaş olmuş diyor.Buna nedersin ….

Türbeye giden Allaha yalvarıyor.Orda yatandan istemiyor.Onu duasına vesile yapıyor.Burda

ki sevgili kulun hürmetine duasının kabul olmasını istiyor.Bun da sakınca ne,sen istemiyor

san isteme.Kimsenin kafasını karıştırma.Senin kafan zaten karışmış.Kafirler putları,şans oklarını,falları kendilerine aracı yapıyor,ona göre hareket ediyorlardı.Yasak olan bunlar evliya makamı nazda Allahın sevgisine mashar olmuş onun vesile yapılmasının nesi yanlış. 

(Vebteğû ileyhil vesîleh) "Onun için vesile edininiz!" diye ayet-i kerime vardır.

Peygamber Efendimiz'in zamanında ve ashab-ı kirâmın arasında böyle şey olmuştur. Falanca kimsenin hürmetine diye dua edilmiştir. Peygamber Efendimiz'in ailesine hürmet olmuştur, amcasına hürmet olmuştur. bunlar normal şeylerdir. Kişi küfre gitmiyor, küfür gibi bir şey geçmiyor içinden...

Allah'ın sevgili kullarının da ayet-i kerimede bildirildiğine göre;

(Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih) Allah'ın izniyle şefaat hakkı olduğu için; bu söz doğru değildir. Bu hususta kavgalar, münakaşalar var da, bu aşırı uçtan bir hocanın sözü demek ki...

Kerameti de inkar ediyorsun;Senin gibi kerameti inkar eden birkaç kendini alin zanneden zavallılar Abdulkadir Geylani k.s. efendimizin sohbetini provoke için gelmişler.Güya zor sorular soracaklar ki Geylani k.s. efendimizi orda küçük düşürmek için.Safın da en önüne oturmuşlar,fakat soracakları bütün sorular hepsinin aklından silinmiş.Kendilerini zorluyorlar ne yapsalar beyhude.Hz.Pir Abdulkadir Geylani k.s. efendimiz başlamış bunların sorularını tek tek cevaplamaya.Bu zındıklar anlamış ki bu hal bize ceza hemen hz.Pirden özür dileyip duasını istemişler.

Gaybı kimse bilemez diyorsun;Allah c.c. nun bildirdiği kulları çok…Peygamberimiz.s.a.v.

Gayıpla ilgili çok hadisleri vardır.Herkesin bildiği İstanbulun fethi ile ilgili hadis.Kuranda bu

Konuyla ilgili bir çok ayetler de var.Meşhur olanMusa as.ile Hızır as.mın yolculuk hadisesi ve olan vakalar ile ilgili Hızır as.mın açıklamalarının hepisi gayıpla ilgili değimli.Hızır as.ma melek diyenler tümden cahiller.Melekler yemek yemezler.Lut kavmine giden melekler İbrahim as.ye uğradığın da İbrahim as. Onlara yemek ikram edince yemediler.İbrahim as.neden yemiyorsunuz diyince ,onlar biz meleğiz dedi.Yusuf as.mın zindandan bildirdiği kıtlık ve diğer rüyaların yorumu.Ayrıca gayıpla ilgili ayetlerden bazıları

Şunlar(Cin suresi;26-27-Ali İmran;179Hadit;25Rum suresi;1-2-3-6

Ankebut suresi;43Araf;184 -Hut;49Saaffat;1-2-3-4-5-6-7

Allah c.c. nın yeryüzünde gezen rical gurubundan kulları vardır bunların görevleri farklı,farklı

dır.Saaffat (7) bunları anlatır.Hasan Basri Çantayyın tefsirinde daha geniş bilgi var.Ricalullahın görevlerini en geniş anlatan İsmail Hakkı Bursevi nin eseri olan Kitabu Hitapta bu konulara cok yer vermiştir.Ruhul beyan kuran tevsirinin de yazarıdır, aynı zamanda.Kendiside kırklardandır.(Lokman suresi;34)-Araf;201

HADİS;Mümünin ferasetinden korkunuz,çünkü iyi bir kul Allahın nuru ile bakar,ondan dolayı Allah dostlarını incitmeyiniz.” Sen tv ye her çıktığında onlarca Allah dostunu incitiyorsun. Peygamber s.a.v. bir sohbetinde cehennemeİlk girecek Müslümanlardan bazı kuran hafızlarının olduğunu söyleyince herkes şaşırır.Neden ya Resulullah diye sorarlar.Onlar Allahkelamını ezberlemişler fakat Allah rızası için değil insanların gözüne girmek için.Gidin mükafatını o insanlardan isteyin denilecek.

Peygambere s.a.v. mucizelerinden bir kısmını .Evliyaullah ın bazıları da yapmaya ehildirler.Yusuf as.7 sene kıtlık olacak dedi doğru çıktı.Hz.Ali k.a.v. Hz.Hüseyinin r.a.Kerbelada ki yeri gösterdi ve şahadeti söyledi.Eşref zade Abdullahi Rumi ks.ölüyü dirilti,İsa as. mın mucizesini yaptı (Peygamber yaparsa mücize,evliya yaparsa keramet denir.)

Peygamber efendimiz s.a.v. “Allah c.c. Yer ile sema arasındaki bütün hadiseleri,kıyamete kadar olacakları bana bildirdi diyor.”(Ahmet bin hambel-Tirmizi ve kütübi sitte

Gayıp ikiye ayrılır;1-Mutlak gayıp;Allahın c.c. kimseye bildirmediği gayıp

2-Nispi gayıp;Allahın c.c. bildirdiği gayıp.(Peygamberlere ve Evliyaullaha ) Cin suresi;26-27

Rum suresi 1-2-3 cü ayetlerin Kudüs ve İstanbulun fethi ile ilgili haberi ebcet hesabı ile Muhitini Arabi hz.leri söyler.Hicir suresi 10 tane,Kevser sureside 4.tane haber verir.(1.Neslin çok olacak.2.Kurban kes,Müslüman zengin olacak.3.Venhar.Kafirlerin gelecekte nesli kesilecek.) NOT;Bu gün avrupanın çoğunun yaş ortalaması 60 üstüne çıkıyor.Genç nufus bitiyor.İngiliz ve Fıransız kadınlarının cocuğu olmadığından evlerde köpek besliyorlar çocuk odası yerine köpek odası yapmışlar.

HADİS;Öğle bir zaman gelecek ki üleması az,hatipleri çok olacak.Hatip ülemadan sayılmaz,o okuduğunu anlatan,anlattığınıda fazla yaşamayan kimsedir.”Yani o münafıktır” ona inanıpta yolundan gitme.Bu hadis sizi tarif ediyor, bay Abdulaziz .Yiyeceğin tadını ağız alır.İbadetin tadını da gönül alır.Sizin gönül tat mat almadığı için böyle saçmalıyorsun.

Günümüzün yezidi salefiyeciler yezitler bitmez her dönemde bulunurlar ki bir iki müslümanı yoldan çıkartıp şeytana asker yapsınlar.Şeytanlar yatıp istirahat ediyorlar,sayenizde çünkü

sizler varsınız.Dünya menfaatı için ahretini satan adamlar.Cehennemdeki yeriniz size hayırlı olsun.

Yaşasın Cehennem!......Kafirler….ve münafıklar….vedahi….yezitler için……

Selam ve dua…...

Kadiri dergahının hizmetkarı Nevzat…Bursa…19-muharrem-1434

Tüm YAZILI SOHBETLER