İZNİK GEZİSİ
Canibim.Com

İZNİK GEZİSİ - Canibim.Com

20 Mayıs Pazar günü kadiri dervişleriyle bir gezi programı düzenlenmiştir.Havanın yağışlı olmasına rağmen sabah saat sekizde kadiri şeyhi Ahmet Canip Bursevi hazretlerinin Dobrucadaki kabri saadetlerine bir ziyaret yapılmış ve kıyam zikri ile dualar ve niyazlar edilmiştir.
 Daha sonra Orhan Gazinin Güney köyüne hareket saat onlarda varıldı.Köy mezarlığında yatmakta olan Nakşi tarikatı şeyhlerinden Şeyh Şerafettin hazretlerinin türbesi ziyaret edildi.Zikirler yapıldı.Oradan köyün içindeki dergahı şerife gelindi.Hazretin yüz yaşındaki gelininin müsadesiyle dergahı şerif ziyaret edilerek Duha namazı kılındı ve akabinde zikirler ve dualar yapıldı.
 Yağışlı bir hava olmasına rağmen bizim gibi Ankaradan ve başka illerden gruplar ziyarete gelmişti.Köylüden zeytin peynir alındı.Böylece tezgah açanlara siftah yaptırılmış olundu.Allah dostları Hakka yürüyor ama yinede o beldeye ekonomik ve manevi himmetleri devam ediyor.
 Saat on ikide İznik’e hareket ettik.Yolda ilahi ve zikirler ile saat on üç de İznik’e vardık.Kadiri tarikatının Eşrefiye kolunun piri Eşrefzade Abdullahi Rumi hazretlerinin kendi adı verilen çarşı içindeki cami avlusunda mütevazi bir şekilde yatıyor.Ziyaretimizi yaptık o esnada öğle ezanı okundu, bizde namaza girdik.Namazdan sonra hazreti pirin kabri başına tekrar gelerek kıyam zikrini yaptık.İhvanın hediyesi olan beş yüz on iki bin kelime-i tevhidi dualarla ruhuna hediye ettik.Bize oranın esnaflarından bazıları da iştirak ettik, sonra onlarla tanıştık.Kadiriymişler, bizi evlerine davet ettiler bizde onları bayraktar tepesine davet ettik, hep beraber Abdul Vahab hazretlerini ziyarete gittik.
 Orada dualar yapıldı, sonra yağmur dinmişti efendilerin himmetiyle.(Adeta bize piknik yapma fırsatı verdi)Yemeklerimizi yiyip, çayımızı içtik.Kadiri usulu sofra duamızı yaptık.Tekrar yağmur başladı, saat on yedide hazreti pirin babasının kabrini ziyarete gittik.Saat on sekizde hazreti pirin camisine gelip ikindi namazını kıldıktan sonra Evradı Kadiriye okuyup oturak ve kıyam zikirleri yapıldı.Hazreti Pirin huzurunda zikrin feyizleride bir başka oluyor.Hazreti pir bize manevi ikramını bol bol yaptı elhamdulillah…
 Saat on dokuz otuzda oradan ibadete yeni açılan Ayasofya camiine geldik.Bir küçük meydan da orada açtıktan sonra İznikli ve Yenişehirli arkadaşlara veda edip yirmi otuzda tekrar Bursa’ya döndük.
 Çok feyizli bu geziden tüm ihvan memnun oldu.Allah(c.c) bu gezilerimizi kabul buyursun inşaallah…
 Selam ve dua ile…
 20 Mayıs 2012HAZRETİ PİRE İTAF OLUNURZikri kıyamda okunur adı,
Dervişin gönlünde başkadır tadı.
İznik’te yatan Kutbul Aktabı ,
Eşref oğlu Rumi gönül sultanı.


Mütevazi kabri cami önünde,
Nasibi olan gelir yanına.
Edebi gözet onun önünde,
Eşrefzade Rumi gönül sultanı.


Sandukası yeşil renge boyalı,
Ayak ucunda edeple durmalı.
Ziyarete geleni boşa çevirmez,
İkramı gizlidir, kimseler bilmez.


Tarikatı Kadiri, Eşrefi kolu,
Piri sanidir, aşklıdır yolu.
İlahisi dilden dile dolaşır,
Tasarrufu her tarafa ulaşır.


Ölüyü diriltir keramet ile,
Asası uçurmaz papazı bile.
Kum bi iznillah deseydi dile,
Ölüler dirilirdi, gönül sultanım.


Hacı Bayram Veliden yetişti,
Hüseyini Hamavi’den suyunu içti.
İrşad için İznik’e de yerleşti,
Papazları irşad eden sultanım.Fakir Nevzat bu sözleri söylerim,
Pirim cömert, himmetini özlerim.
Riya değil, hakikattir sözlerim,
Ben pirimin davetini gözlerim.

Tüm YAZILI SOHBETLER