TAKVA YOLU
Canibim.Com

TAKVA YOLU - Canibim.Com

Takva yolu, kul hakkından, günahların büyük ve küçüğüden kurtulmaktır.Bundan sonra günahların anası, aslı ve temeli olan kalp günahlarından kurtulmağa uğraşmaktır.Bunlar riya, nifak, kendini beğenmek, kibir, hırs, tama, insanlardan korkmak ve ümit etmek, mevki makam sahibi olmak, arkadaşlarından üzsün olmak istemek ve bunlara benzer açıklaması çok uzun süren kalba ayit günahlardan kurtulmaktır.

 

Bunların hepsini başabilmek ancak nefse ve isteklerine uymamakla ele geçer.Daha sonra kendi arzu ve iradesinden geçip, Allahutealanın irade ve beğenmesine hiçbir şeyi tercih etmemek, Allahutealanın ihtiyar ve düzeninin dışında bir tarafa sapmamamak, rızık için sebep seyretmemek “İşimi Allah'a(c.c) ısmarlarım” gereğince Hakk'ın yed-i kudretine teslim olmak.

 

SORU:Bu hale kavuşma yolu hangisidir?

CEVAP:Allah'a(c.c) sıdk ile sığınmak, her şeyden kesilip ona dönmek, emrine uyup yasaklarından sakınmak, takdirine teslim şeriyat hududunu aşmamak.

 

Tevbe suresinin 118. ayetinde “Yer yüzü o genişliği ile onlara dar oldu, nefisleri de onlara dar oldu.Allahuteala'ya sığınmaktan başka sığınak olmadığını anladılar.” buyurmuştur.

 

Zümer suresi 61.ayetinde “Takva sahiplerine (şirk ve günahlardan sakınanlara) Allahuteala kurtuluş ve felah sebebi olan imanla cehennemden necad verir.Onlara hiç zarar dokunmaz ve onlar için üzüntü yoktur.” buyuruyor.

 

Rad suresi 20. ayetinde “Allahuteala'ya verdikleri sözü tutanlar ve misakı bozmayanlar.” buyuruyor.

 

Alak suresi 14. ayetinde “İnsanlara takva ile emreden kimseyi namazdan men ve takvaya ayit olan emrini tekzip eden ve imandan uzaklaşan kimse bu kötü işlerini Allahu teala'nın gördüğünü bilmez mi!” buyuruyor.

 

Hasan Basri(r.a)”Necad dünya ve dünyayı isteyenlerden kesilmeye bağlıdır” buyurdu.

 

Muhammed suresi 36.ayette “Dünya hayatı oyun, eğlence ve boş aldanmadır.” buyurdu.

 

Allah (c.c) Resulû(s.a.v) “ Dünya sevgisi, bütün günahların başıdır.Allahu teala'ya yaklaşanlar, Allahu teala'nın farz kıldığı şeylerden daha üstün hiçbir şeyle yaklaşamazlar.” buyurdu.

 

Bunun için dünya sevgisi büyük perdedir.Temizlerin, ayıplı kusurlu olanlardan ayrılması, dünyaya uzak durmakladır.Dünya sevgisi masivadan, yani Allahu teala'dan gayri şeylerden kendinde bir eser kalan kimse münacat lezzetine, zevkine kavuşamaz.Zira dünya Allahu tealan'nın ve sevdiklerinin beğenmediği, sevmediği, kızdığı şeydir.Allahu teala katında dünyanın sivri sineğin kanadı kadar değeri yoktur.

 

Ey müslüman Allah'ın(c.c) değer vermediği dünya ve içindekileri sen kendine ve kalbine put yapıp onun esiri olma.Kalbini dünya ve içindekilerin sevgisiyle meşgul etme.Bu tuzak seni asli vazifen olan kulluktan alı koymaktadır ve kirletmektedir.Allah(c.c) dostlarının değer vermedikleri için ahiret aleminin padişahı olmuşlardır.

 

Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga imiş,

Bir veliye bende olmak cümleden evla imiş.

Selam ve Dua ile

Tüm TASAVVUF SÖZLÜĞÜ