VERA
Canibim.Com

VERA - Canibim.Com

                                                     VERA

 İnsan on şeyi kendi üzerine farz görmeyince vera tamam olmaz;

1-Dilini gıybetten korumak: Hucurat:11 ”Birbirinizi gıybet etmeyiniz.”

2-Kötü zandan sakınmak: Hucurat:11 ”Zandan çok sakınınız bazı zanlar günahtır.”

3-Alay etmek: Hucurat:11 “İnsanlar birbirleriyle alay etmesinler.”

4-Harama bakmaktan sakınmak: Nur:30 “Ey habibim, müminlere de ki:Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar”

5-Doğru sözlü olmak: En'âm:152 “Konuştuğunuz zaman doğru olun.”

6-Kendini beğenmemesi: Hucurat:17 “Allahü teala'nın sizin üzerinizde nimetleri, ihsanları vardır.”

7-Malını Hak ve sevap yolunda sarf etmek: Furkan:67 “Mal verdikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar.”

8-Kendisini büyük görmemeli: Kasas:83 “Bu dar-ı ahirettir.Bunun yer yüzünde büyüklük ve fesat istemeyenlere mekân kılarız.”

9-Beş vakit namazı vaktinde kılmak, rukû ve secdelerini iyi yapmak: Bakara:238 “Namazları ve vüsta(ikindi) namazını koruyunuz.” Yani vaktinde kılınız demektir.

10-Ehl-i sünnet ve cemaat üzere bulunmak: En'am:153 “Benim bu yolum(islam dini) doğrudur, ona uyunuz.Sizi o yoldan ayıracak yollara uymayınız.”

Allahü teala vera ve takva sahiplerini kıyamet günü hesaba çekmekten haya eder.

HADİS:

”Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.Amelleriniz tartılmadan kendinizi tartınız.”

“Kişinin malayaniyi terki, islamın güzelliğinin alametlerindendir.”

“Şüpheli şeyi bırak, şüphesiz olana bak.”

“Mümin durucu, münafık ise aceleci olur.”

“Okadar çok namaz kılsanız ki, beliniz yay gibi bükülse.Okadar oruç tutsanız ki, bedeniniz kiriş gibi incelse, yine size fayda verecek şifa verici veradır.”

“Dünyada kimse rızkını tamamlamayınca, elbette ölmez.O halde rızık istemede pek ileri gitmeyiniz.Allahü teala'dan korkunuz.İstemeyi güzel yapınız.Sizin için helal olan şeyi alınız.Haram olana el uzatmayınız.”

“Allahü teala; Kulum senin üzerine farz kıldığım şeyi yap ki, insanların en çok ibadet edeni olasın.Rızık olarak verdiğime kanaat eyle ki, insanların en zengini olasın.Yasakladğım şeyleri yapma ki, insanların en vera sahibi olasın.”

Hasan-ı Basri (k.s) “Zerre kadar vera; bin miskal oruç ve namazdan hayırlıdır.” dedi.

Allahü teala Musa(a.s) ya “Mukarriblerin bana vera ile yakın olmaları gibi, yaklaşan olmaz.Yani bana çok yaklaşmak ancak vera ile olur.” diye vahyetmiştir.

Musa el-Eş'ari (k.s) “Her şeyin sınırı, hududu vardır.İslamın hududu alçak gönüllülük, sabır ve şükürdür.Vera; işlerin yapılmasına ve devamına sebeptir.” buyurdu.

Nitekin; “Ebrarın hasenatı, iyiliği, mukarreblere göre günahtır.”

Ey seyir-i sulûk yolcusu, dervişlik şekil ile değildir.(dervişlik olsaydı tac ile hırka, bizde alırdık otuza kırka.) Dervişlik İç dünyanda yaşadığın, Kur'an ve sünnet emirlerinin en samimi tadbikatı olmalıdır.Şeyh ancak sana şer-i şerif yolunu anlatır.Yaşamak senin elindedir.Allah (c.c) samimi olanları sever.Allah'ın(c.c) sevdiği kullar ile olmayı cümlemize nasip etsin.

 

Selam ve dua ile...

Bursa-Aşıklar

Tüm TASAVVUF SÖZLÜĞÜ