ALİ GELİYOR
Canibim.Com

ALİ GELİYOR - Canibim.Com

      ALİ GELİYOR

Yeşil sancağı almış eline
Zülfikarı takmış yiğit beline
Kırmızı siyah sarık yerine
Şahadete doğru ALİ geliyor

Hasan ile Hüseyin cennet seyidi
Peygamber metetti iki yiğidi
Fatımanın bunlar ehl-i beyiti
Zulume karşı Ali geliyor

Bedirde Uhutta Hendekte vardı
Resule siper oldu canını koydu
Hayberde yiğitler destanlar yazdı
Adaleti kurmak için Ali geliyor

Cemelde,Sıffinde ayet okudu
Fitneye fucura o kalkan oldu
Savaşı bırakıp barışa durdu
Hayberin serdarı Ali geliyor

Peygamber gitti nübüvvet bitti
Velayet Aliyi ledünü etti
Hasan da Hüseyin şehadet etti
Velayet Sultanı Ali geliyor

Aliyi meteder Kuran'da ayet
Zalime baş eğmez Mürteza elbet
Saltanat için oldular mürted
Mürtede müminler ediyor lanet
İslamın yiğidi Ali geliyor

Nevzat-Bursa

Tüm ŞİİRLER