SEYYİD ABDÜLKADİRİ GEYLANİ (K.S) -ŞİİR-
Canibim.Com

SEYYİD ABDÜLKADİRİ GEYLANİ (K.S) -ŞİİR- - Canibim.Com

Yedi iklimde sürülür,
İşit erkân-ı Geylânî.
Kamû büldânda kurulur,
Hemîn meydân-ı Gelyânî.

Ulaşır edene feryâd,
Eder muztarlara imdâd,
Olur ana uyanlar şâd,
Serî' dermân-ı Geylânî.

Tarîkine giren anın,
Düşer aşkına Mevlâ'nın,
Olanı kul o sultanın,
Sever Yezdan'ı Geylânî.

Eder irşâd mürîdin ol,
Olalım biz o şâhâ kul,
Hudâ indinde çok makbûl,
Ki dervişân-ı Geylânî.

Düşenin destini tutar,
Yakın, ırak demez yeter,
Tarîkine girüp ol er,
Yücedir şân-ı Geylânî.

Mürîdine cefâ eden,
Kefeni hazırlasın erken,
İnan bu sözlerime sen,
Açık burhân-ı Geylâni.

Çağırsan ana sıdk ile,
Yetişir ol silâh ile,
Murâdın ne ise dile,
Ki bol ihsân-ı Geylânî.

Ki tablı çalınır her ân,
Yeri gökdedir ol sultan,
İşit bu sirri et iz'an,
Ki ol cânân-ı Geylânî.

Mürîdim tabli ur sen der,
Kasîdesinde hem ol Pîr,
Seni tablım uyandırır,
Budur fermân-ı Geylânî.

Mürîdim korkma der aslâ,
Nasîrimdir benim Mevlâ,
Size düşman olan zirâ,
Olur düşmân-ı Geylânî.

Tüm ŞİİRLER