SEYRİ SÜLÛK
Canibim.Com

SEYRİ SÜLÛK - Canibim.Com

SEYRİ SÜLÛK

Dergahın yolunda yürüdüm durdum,

Hem yürüdüm, hem de hayaller kurdum.
Aylarca, yıllarca düşündüm durdum,
Aşk deryasının mahkumuyam ben.

Boynuma vurdular demir palanga,
Kolumda zincir, alnımda damga.
Çilem bitmeden bırakır sanma,
Aşk deryasının mahkumuyam ben.

Canibin dergahında limanda durdum,
Yıllarca dergahta tevhidler vurdum.
Nefsimle savaştım bak neler gördüm,
Aşk deryasının mahkumuyam ben.

Canibimle deryalarda seyran ederim,
Bilinmez yolalardan ben de giderim.
Çektiğim çileye sabır ederim,
Aşk deryasının mahkumuyam ben.

Bu yolda hem iniş, hem yokuş vardır,
Çekilen çileler canıma kârdır.
Aşığın gönlünde hep o yar vardır,
Aşk deryasının mahkumuyam ben.

Bir gün ağlar, bir gün güler giderim,
Bayramımı yar yanında ederim.
Seyranımda yar olmazsa neylerim,
Aşk deryasının mahkumuyam ben.

Ey gönül!Ne gam çek, ne de mihnet,
Yardan gelir sana himmet.
Cana candır, bu bir niğmet,
Aşk deryasının mahkumuyam ben.

Nevzat bu sözü kısa söyledi,
Aşkın limanını mekân eyledi.
Canibimi canibime kaptan eyledi,
Aşk deryasının mahkumuyam ben.

Tüm ŞİİRLER