İNTİZAR
Canibim.Com

İNTİZAR - Canibim.Com

İNTİZAR

Canibimin dergahında açılır güller,

Gülün kokusuna gelir bülbüller.
Dervişler zikrediyor, çalınır ziller,
Bu dergahı kapatanlar Allah'tan bulsun,
Gözleri hiç doymasın, toprak doldursun.

Canibimin dergahına dervişler gelmiş,
Çardağın altına seccade sermiş.
Hû çekip, Hak çekip cezbeye gelmiş,
Bu dergahı kapatanlar Allah'tan bulsun,
Gözleri hiç doymasın, toprak doldursun.

Canibimin dergahında Kur'an okunur,
Dervişin kalbine hançer sokulur.
Hû çekip, Hak çekip sema yapılır,
Bu dergahı kapatanlar Allah'tan bulsun,
Gözleri hiç doymasın, toprak doldursun.

Canibimin dergahına Peygamber geldi,
Cennetten melekler kokular derdi.
Canibe divan ile öğütler verdi,
Bu dergahı kapatanlar Allah'tan bulsun,
Gözleri hiç doymasın, toprak doldursun.


Canibim dergahında vuslat vaktidir,
Bu vuslatı haber etti, Mevla aktidir.
Sırlayın beni dergaha seher vaktidir,
Bu dergahı kapatanlar Allah'tan bulsun,
Gözleri hiç doymasın, toprak doldursun.


Canibimin dergahına kilit vuruldu,
Mal için, mülk için pazar kuruldu.
Pazara giderken, hepsi gitti mezara,
Bu dergahı kapatanlar Allah'tan bulsun,
Gözleri hiç doymasın, toprak doldursun.


Bu dergahı kapatanlar iflah olmasın,
Bu dünyada, ahirette rahat bulmasın.
Zebaniler kabirde mola vermesin,
Bu dergahı kapatanlar Allah'tan bulsun,
Gözleri hiç doymasın, toprak doldursun.


Bu haydutları Rabbime havale ettik,
Göz yaşı döktük, eşiği öptük.
Ah dedik, vah dedik dergahtan çıktık,
Bu dergahı kapatanlar Allah'tan bulsun,
Gözleri hiç doymasın, toprak doldursun.


Dergahın üstünü duman bürüdü,
Bülbüller gitti, güller kurudu.
Berduşu, ayyaşı burya yürüdü,
Bu dergahı kapatanlar Allah'tan bulsun,
Gözleri hiç doymasın, toprak doldursun.

Bu duaya amin deyin gardaşlar,
Durmaz akar gözümden yaşlar.
Nevzatın çilesi, Canibi gidince başlar,
Bu dergahı kapatanlar Allah'tan bulsun,
Gözleri hiç doymasın, toprak doldursun.

Nevzat-1998-Bursa

Tüm ŞİİRLER