EY GÖNÜL
Canibim.Com

EY GÖNÜL - Canibim.Com

                                                             EY GÖNÜL

 

                                   Ey gönül bırak şu alemi kendi kendine

                                   Unutma ki her şey yerli yerinde

                                   Kimi uyar nefsine gününe gün katar

                                   Kimi arar hakkı yoluna yoldaş katar

 

                                   Ey gönül Hak yoluna Er olasın

                                   Her sözünde Hakkı üstün kılasın

                                   Sen ki bu alemde sırrı sübhansın

                                   Gaflet etme o sırra mahzar olasın

 

                                   Ey gönül mürşide tabi ol seni sana bildirsin

                                   Süreti insandan sireti insana erdirsin

                                   Nefsindir seni zelil eyleyen

                                   Onun nefesiyle hakikata eresin  

 

                                   Ey gönül talep et mürşidden zikr-i hakikiyi

                                   Açılsın enfüsün ,görünce sırrı hakikiyi

                                   Verilen bir damla sende tufan olsun

                                   Kalmasın kendinde benliğin kafirliği

                                                                                KOSOVALI

Tüm ŞİİRLER