HZ. PİR EŞREFOĞLU RUMİ K.S
Canibim.Com

HZ. PİR EŞREFOĞLU RUMİ  K.S - Canibim.Com

Zikri kıyamda okunur adı,
Dervişin gönlünde başkadır tadı.
İznik’te yatan Kutbul Aktabı ,
Eşref oğlu Rumi gönül sultanı.


Mütevazi kabri cami önünde,
Nasibi olan gelir yanına.
Edebi gözet ki huzurunda,
Eşrefzade Rumi gönül sultanı.


Sandukası yeşil renge boyalı,
Ayak ucunda edep ile durmalı.
Ziyarete geleni boşa çevirmez,
İkramı ganidir ifşa edilmez.


Kadiri Tarikatı, Eşrefi kolu,
Piri sanidir, aşklıdır yolu.
İlahisi dilden dile dolaşır,
Tasarrufu her tarafa ulaşır.


Ölüyü diriltir keramet ile,
Asası uçurmaz papazı bile.
Kum bi iznillah deseydi dile,
Ölüler dirilirdi, gönül sultanım.


Hacı Bayram Veliden yetişti,
Hüseyini Hamavi’den suyunu içti.
İrşad için İznik’e de yerleşti,
Papazları irşad eden sultanım.


Fakir Nevzat bu sözleri söylerim,
Pirim cömert, himmetini  gözlerim.
Riya değil, hakikattir sözlerim,
Ben pirimin davetini gözlerim.


 

20 Mayıs 2012 İznik Pirin huzurunda nevzat

Tüm ŞİİRLER