Resimler / KADİRİ ŞEYHİ CANİB EFENDİNİN VE HÜSEYİN SEBİLCİ'NİN SÜNNET CEMİYETİNDEKİ RESMİ

Çocuğun solunda Canip Efendi Hz. Sağında gözlüklü Şakir efendi.Onun yanındaki Hüseyin Sebilci onun yanında İstanbul Kadirhane mevlidhanlarından Dursun efendi.Onun yanında Albay Selahattin Gürer.

KADİRİ ŞEYHİ CANİB EFENDİNİN VE HÜSEYİN SEBİLCİ'NİN SÜNNET CEMİYETİNDEKİ RESMİ