Günün Ayeti

Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olabilirler mi?

Zümer 9


Günün Hadisi

Allah’ı (n dinini) muhafaza et ki, Allah (c.c.) de seni muhafaza etsin. 

(Tirmizi)

Günün Sözü

Söylediğin söze dikkat et. Örneğin, bir insan mümin kardeşine kafir dese, o kelime dediği yere gider. Eğer dediği gibiyse, orada kalır, değilse söyleyene geri gelir.

(Muhyiddin İbn Arabi)


Tarihte Bugün