GAYB'IN DİLİ
Canibim.Com

GAYB'IN DİLİ - Canibim.Com

ABDÜL KADİR GEYLANİ'NİN MENKIBELERİ HİKMETLİ SÖZLERİ

 "Müminin kalbine ilk defa hikmet yıldızı doğar, onu ilim ay-ı takip eder, onu da marifet güneşi.Hikmet yıldızı ile dünyaya, kamerin ziyası ile Uhra'ya marifet güneşiyle de Mevlâ'ya bakar...

 Her veli bir Peygamberin izindedir, ben de ceddim Hz.MUHAMMED(s.a.v)'nin izindeyim.Ben, meleklerin, insan ve cinlerin şeyhiyim.Güneş bana selam vermedikçe doğamaz!...Yıl, ay ve günler bana kendilerinde ne cereyan ettiğini saati saatine bildirirler...Gözüm levh-i mahfuzda; orada olup bitenleri görebiliyorum...Ben size bir hüccetim.RESULULLAH'IN yer yüzündeki vekiliyim...

 ALLAH'DAN bir şey istediğiniz zaman, benim yüzü suyu hürmetine isteyiniz.Ey gulam(hadim) evliya derece derecedir.Velilik elbiseleri buradan dağılır.Hiçbir veli yoktur ki, meclisime uğramasın...Diriler cessedleri ile, ölüler de ruhları ile gelirler.Allah velileri, Allah'ın gizli dostlarıdırlar.Mahremlerinden başka hiçkimse onlara nazar edemez!...

 Kişi kendini zikre alıştırmazsa, ölüm döşeğindeyken onu hatırlaması ve söylemesi kendisine güç olur.Kişi mürşidsiz kendini terbiye etmeye kalkışırsa temelsiz bina kurmaya kalkışmış olur.Dünya maşgalelerle, ahiret korkunç hesaplarla dolu...Kul bu ikisi arasındadır; ya cennete gider istikrar bulur, ya da cehenneme girip ızdırap çeker...

ABDÜL KADİR GEYLANİ(k.s)'den

Tüm MAKALELER