MISRI NİYAZİ'NİN İRFAN SOFRASINDAN
Canibim.Com

MISRI NİYAZİ'NİN İRFAN SOFRASINDAN - Canibim.Com
 1. Yezid, Allah düşmanlarının en büyüğüdür.Allah ve Resûlü ona lânet etmiştir.Biz nasıl lânet etmeyelim.Allah'ın lâneti ona, taraftarlarına, yardımcılarına, dostlarına ve sevdiğinden ötürü ona lânet etmeyen herkese.

 

 1.  Ey Allah'ın Resulunun Ehl-i Beyt'i, Ey kendilerini methetmek için Kur'ân ayetleri inen kimseler.Ey Resullullah'ın Ehl-i Beyt'i.Sizi sevmek farzdır.Siz bütün ümmetlerden üstünsünüz.Ey Resullullah'ın Ehl-i Beyt'i, sizi Kur'ân öğmüştür.Artık benim öğmemin, benim sözümün ne kıymeti var?

 

 1.  Hatipler minberlerde Hasan'la Hüseyin'i tavsif ederken "iki güneş, iki ay, iki bedir" diyorlar.Allah resulu fazilet güneşidir, onlar da O'nun iki parçasıdır.

 

 1.  Güneş bütün alemi nur ve ışık olarak zanneder.Karanlıkta her yeri zulmetle kaplı olarak düşünür.Arif ve muvahhid güneşi gibi, cahil ise karanlık gibidir.Cahil baktığı her şeyde ayıp, kusur ve eksiklik görür.Bilmez ki o kendi ayıbıdır, oradan kendisine aksetmiştir.

 

 1.  Allah'tan uzaklaştırıcı şeylerin en kuvvetlisi kibir ve şöhret; yaklaştırıcı sebeplerin en önemlisi de tevazu, alçakgönüllülük ve mahviyettir.

 

 1.  Güzel ahlak imandır, ameldir, ihlasdır, zikirdir, ihsandır, tevazudur, öğüttür, tasavvuftur, cömertliktir, mürüvvettir, rızadır, sabırdır, Allah'ı sevmektir, ondan korkmaktır.

 

 1.  Peygamberler ve veliler Allah'tan gelip Allah'a giden kervanlar ve kafilelerdir.
 2.  Nice cahil vardır ki, birçok kibirli alimin ulaşamayacağı manevi mertebelere ulaşmıştır.
 3.  Ehlullah Hakk'ın kapılarıdır.Onların kalpleri O'nun tecellilerinin ve lûtuflarının kapılarıdır.

 

 1.  Kâmil insanların etrafında daima hasetçiler bulunur.Herbirinin elinde ötekininkine benzemeyen bir mızrak vardır, o mızrakları bu kâmil insana ve ona aşık olanlara atarlar.

 

 1.  Mürid teslimiyet ve istidadında öyle ileri bir noktada olmalı ki, mürşidi onu kendi sırlarına mahrem kılabilsin.Mürşid de öyle olgun olmalıdır ki, irfan ve esrarının, şarabı müridi sarhoş edebilsin.

 

 1.  Büyük alemde bulunan her şey küçük alem olan insanda da vardır.Çünkü alem büyük olmakla birlikte insani hakikat üzerine yaratılmıştır.

 

 1.  Kur'an'da ifade edilen "iki deniz"den (Rahman 55719-20) maksat şeriat ve hakikattır.Aslında iki ilim yok, tek ilim vardır.Dağ bir tanedir.Çıkışı şeriat, inişi hakikattir.Zirvede olan ise âriftir, muhakkıktır.Şeriat ve tarikat ehlinin birbirine tavır alması bibirlerine anlayamamaktan kaynaklanan bir durumdur.

 

 1.  İlmini zenginlere göstermek için, kapı kapı dolaşanlar örümceğe benzer.Örümcek sağa sola sanat değeri yüksek yuvalar yapar.Tek hedefi sinek avlamaktır.Menfaattir.Onun için insanlar yuvasını yıkarlar.Vakur ilim adamı ise bal arısına benzer, halkın içine sokulmaz, uzleti tercih eder, ama ürettiği baldır.

 

 1.  İnsanlar dört gruptur.Bir kısmı iyilik edene iyilik eder; bu eşek huyudur.Bir kısmı kötülük edene kötülük eder; bu köpeklerin ve yırtıcı hayvanların huyudur.Bir bölüğü iyilik edene kötülük eder; bu yılan huyudur.Bir grubu ise kötülük edene iyilik eder; bu da Peygamberlerin, velilerin, iyi insanların huyudur.

 

 1.  İlim arayan kimse nehrin denizi araması gibi olmalıdır.Çilelere katlanmalıdır.

 

 1.  İnsanlarda bir kısmı denizi görmemiş, sadece adını duymuş, kimi uzaktan görmüş, kimi de sahilden görmüş, bir kısmı da içine girmiştir.Birincisi iman sahiplerine, ikincisi ihsan, üçüncüsü yakîn, sonuncusu ise keşf sahiplerine benzer.

 

 1.  Çocuk kendi başına kalırsa dostu düşmanı bilmez.Zikir ve fikirden anlamaz.Bu tabiatta olan büyükler de çocuk sayılır, ama çocuklar gibi mazeretleri yoktur.

 

 1.  Erbabına göre vahdetle kesret birbirine zıt değildir.İşin kemâl noktası vahdetle kesreti bir araya getirmektir.Bunu adı Makam-ı Mahmud'dur.

 

 1.  Bütün dünya insan için, insan da Allah için yaratılmıştır.Dünya bir fener gibidir.İnsan bunun ortasında yanan çıraya benzer.Esas gaye çıradır.

 

 1.  Amellerin en zoru küçük cihad(harp) dır.Cihadların en zoru ise nefisle mücadeledir.Küçük cihadda kumandanın şart olası gibi büyük cihadda da kumandan gereklidir.Bunun adı mürşiddir ve en kuvvetli sıilâhi  tevhiddir.
Tüm MAKALELER