CEHRİ ZİKİR - 2
Canibim.Com

CEHRİ ZİKİR - 2 - Canibim.Com

ALLAH'I ZİKİR VE ANIŞ

                                        

“FEZKURUNİ EZKURKUM” (Bakara suresi:152)

(Siz beni anın ,zikredin ki bende sizi anayım)

Bu ayette birkaç mana vardır: Birincisi:Hak Celle ve Ala Hazretleri “Eğer beni ibadetle anarsanız, ben de sizi rahmetimle anarım”

İkincisi:Eğer siz beni dua ile anarsanız, ben de sizi kabul etmek ile anarım.

Üçüncüsü:Eğer siz beni nimetimden ötürü anarsanız,ben de sizi ahrette anarım.

Dördüncüsü:Eğer siz beni Dünyada anarsanız,bende sizi Ahiret’te anarım.

Beşincisi:Eğer siz beni halvette anarsanız,yalnızlıkta,tenhada anarsanız,bende sizi cemiyette anarım.

Altıncısı:Eğer siz bana ibadet ederken,taat ile anarsanız,bende sizi rahmet ile anarım,beni taatle zayıflıkla anarsanız,bende sizi kuvvetle anarım.

Yedincisi:Eğer siz beni fani olurken anarsanız,bende sizi bek’a ile anarım.

Sekizinci:Eğer siz beni micahede ile anarsanız,bende sizi Beka ile anarım.

Dokuzuncusu:Eğer siz beni ihlas ile anarsanız,bende sizi helas ile anarım.

Onuncusu:Eğer siz beni hikmet,rübubiyet,ilahiyet ile anarsanız,bende sizi rahmet ve ubudiyet,kulluk ile anarım.

 

HAK TEALA’YI ZİKRETMEK NASIL OLUR

 

Allah’ı zikretmenin manası çoktur. Allah’ı zikretmek yedi kısım üzerinedir.

Biri: Göz ile zikirdir. Bu ağlamakla olur.

Biri:Kulak ile zikirdir. Hakkın ahkamını işitmekle olur.

Biri: Dil ile zikirdir. Allah’a hamdü sena etmekle olur.

Biri: El zikridir, cömertlik göstermekle olur.

Biri Ayak zikridir, çalışmakla olur.

Biri: Gönül zikridir, korku ve niyaz ile olur.

Biri: Can zikridir,Allah’a teslim ve kadere rıza ile olur.

 

Bazılarıda dediki : Zikir dört türlüdür:

 

1- DİL ZİKRİ –2- GÖNÜL ZİKRİ –3- RUH ZİKRİ –4- SIR ZİKRİ

1-RUH zikrinin afeti,sırrın ondan haberdar olmasıdır.

2-SIR zikrinin afeti, gönlün ondan haberdar olmasıdır.

3-GÖNÜL zikrinin afeti,nefsin ondan haberdar olmasıdır.

4-Nefis zikrinin afeti,kendi kendisini görmektir.

Zahir ve Batıni zikir mübtedilerin (başlangıçtakilerin) zikridir.Gönül zikri mutavassıtların (ortadakilerin) dır.Ruh zikri ve gizli zikir müntehilerin (sonda gelenlerin) zikridir.

 

LA İLAHE İLLALLAH” kelimesi bir macuna benzer. Nefiy ile ispattan mürekkeptir,karışıktır. Böylece fasit maddeler zail olur.Fasit maddelerden maraz-ı kalb hasıl olur.Kuyudu ruh,ahlak-ı nefsaniye,şehavani lezzetler,hayvani temettüat,taallukatı kevneyn,bunların hepsi mevad-ı fasideden hasıl olur.Ispat tarafından da gönül,Allah’ın nuru ile münevver olur. O, nur sebebi ilede kalb sağlığı, ruh tezkiyeyesi,nefis tezkiyesi ve Allah’ın isimleri ve sıfatlarının tecellisi hasıl olur.

 

Hak Teala hazretleri buyuruyor ki:

“LA İLAHE İLLALLAH HISNİ VE MEN DEHALE HISNİ AMİNE MİN AZABİ”

(La İlahe İllallah, benim kalemdir.Benim bu kaleme giren, benim azabımdan emin olur.)

 

Şeyh Ekber-i (Ks) dedi ki: Zikrin hakikatı, Hak Celle ve Ala Hazretlerinin mütekellim” Yani konuşan adı ile tecelli etmesi demektir. Çünkü, kemali sıfatı izhar etmektir.

 

Allah’ı zikretmek,gazadan,bütün ibadetlerden daha faziletlidir. Bunun için sevabı Cennet’tir.Zakirin sevabı haktır.Nitekim Hak Teala dedi ki: “VE LEZİKRULLAHİ EKBER”

(Allah’ı zikretmek en büyük zikirdir.) (Ankebut suresi:45)

Evat Allah’ı zikretmek bütün şeylerden daha faziletli, daha yücedir.

 

NOT:CENAB-I MEVLAM HAKİKİ ZİKİR EDENLERDEN EYLESİN BİZİ.GAFLET VE DELALETTEN KORUSUN.

 

 


Tüm MAKALELER