TEMAŞA
Canibim.Com

TEMAŞA - Canibim.Com

                                       

                         TEMAŞA...

 

 

 

                            Alemi kesrette gezindim durdum   

                      Nazar-ı İlahiden sen gafil olma

                      İbret-i numadır bakıp gördüğün

                      Hayran-ı nazardan sen gafil olma

 

                      Esere bakıp da,müessiri gör

                      Müessirsiz eserden sen gafil olma

                      Gördüğün değildir eşyanın sırrı

                      Sırrın sırrından sen gafil olma

 

                      Hakikatı söyler sana kainat

                      Hakikat kitabından sen gafil olma

                      Gaflet perdesini sil at gözünden

                      Eşyanın sırrından sen gafil olma

 

                      İhlas ile bak  gördüklerine

                      Teslim olmaktan sen gafil olma

                      Melamet hırkasını geyki eğnine

                      Mahfiyete girmekten sen gafil olma

 

                      Şöhrette felaket vardır diyorlar

                      Nefsinin oyunundan sen gafil olma

                      Taşlansanda horlansanda aldırma geç git

                      Rızay-ı bariden sen gafil olma

 

                      Dünyanın  çilesi bir gün  bitecek

                      Mahşerin dehşetinden sen gafil olma

                      Arasata koşar tüm sevdiklerin

                      Nefsim nefsim diyecek sen gafil olma

 

                      Ölmeden önce ölenler mahçup olmazlar

                      Dervişlik yolundan sen gafil olma

                      Azığını tamamla yalan dünyada

                      Livay-ı hamd sancağından sen gafil olma

 

                      Cennette niğmetler bin bir türlüdür

                      Resulün sohbetinden sen gafil olma

                      Gözükür Mevlanın Cemali Nuru

                      Seyr-i Cemalullahdan sen gafil olma

 

                      Söyler Nevzat bunu ibret alır mı

                      Nefsinin oyunundan sen gafil olma

                      Terki terk et ki rahata  eresin

                      İrfandan İhsandan sen gafil olma

 

                       Kütahya-2014

Tüm ŞİİRLER