MUHABBET VE KANAAT
Canibim.Com

MUHABBET VE KANAAT - Canibim.Com

MUHABBET

Sevgi yukardan aşağıya yürür.

-Allah(c.c.) kulu sever ki, kul Allah’ı(c.c.) sevsin.

- Peygamber (s.a.v) seni severse, sen Peygamber’i(s.a.v) seversin.

-Şeyh seni severse, sen şeyhi seversin.

Hülasa;

Fena fiş şeyh,

Fena fil Resul(s.a.v),

Fena fillah

Dervişin seyri sulukunun önemli duraklarıdır.

-Dünyayı sevdiğiniz veya çalıştığınız kadar, ahirete çalışsanız cenneti garantilersiniz.Ey insan oğlu...!


-Şeyh sizin gönlünüzde aşk ve muhabbet ateşini yakar alevlendirir. Derviş üstazının yanından ayrıldıktan sonra bu aşk ateşini körüklemezse( kalaycının körüğü gibi) aşk ve muhabbet ateşinin küllenmesi kaçınılmaz. Dervişin seyri suluku yavaşlar. Bu körükleme de Tevhidi çok çekme ile olur.Rabıta ile olur.

 

KANAAT

“-Kulhuvallahu Ahad Allahu hussamed” (O Allah birdir, o hiçbir şeye muhtaç değildir.)

Biz ise her şeye muhtacız. Havaya, suya, gıdaya v.s.  Derviş bunun idrakinde olan kanaatkar ve şükür ehlidir. “Fakru fakir” dir.”Ne kadar zenginde olsan yani dünyalığın çokta olsa gönül alemine o para girmemeli.Gönlün dünyadan ve içindekilerden arınmış olmalı.Oysa günümüzde bazıları "parayı cepte değil,kalpte taşıyor.


-Şeriat-tarikat-hakikat- marifet makamı gibi 7 makam vardır kadiri tarikatında. Bunu geçmek lazımdır.Geri kalan üçü dergahda  ikmali sulukla tamamlanır. İşte o zaman anyayı,konyayı anlarsın İçine aşk ateşi düşünce.


-“Necip Fazıl gibi 25’lik çivi kalbime girdi diyor. “ Ne demek istiyor üstad Ben du alemin farkında değildim Şeyhin huzuruna vardım aşk ateşini öyle bir harladı ki 25’lik çivi gibi ta derinlere işledi ölene kadar yandı ve yaktı durdu üstadı.


-Şeyhinin nazarına muhatap olmuş derviş 3 şeye dikkat eder:

1)      Kimseyi hor görmez (Dünyanın en edna kimsesi kendisini görür) mahviyet kisbesine bürünür.

2)      Kibir ve ucup dervişin kanseridir.Çünkü şeytanidir onun kovulmasına sebep olmuştur. Bu hal dervişin ham olduğunun alametidir.

3)      Eline,beline ve diline sahip olmalıdır.Önüne her geleni yemez,diline her geleni söylemez,uçkuruna sahip lur.Göz zinası dervişi kevgire çevirir. 

                                            

 

İslamda İlk Tekke

-Ebu Haşim el Kufi adlı şahıs, ilk tekkeyi Ramallah’ta Filistin’de kurdu.

-Tekkeler, cana can katan manevi evlerdir.


-Necmeddini Kübra tekkeye ve tasavvufa çok karşıydı. Hep aleyhinde konuşurdu. Ne zaman ki bir yolculukta hastalandı, yolunun üstünde bir tekkeye sığındı. Orada kendine bakıldı, yedirilip içirildi, hastalığı tedavi edildi ve şifa buldu. Bundan sonra tasavvufa girdi. Büyük evliya oldu. “Kübrevi tarikatı” nın Piri oldu. Moğullarla yapılan savaşta şehit oldu.


 

İstanbul’da 1925’de yapılan nüfus sayımında 600 bin insan vardı. Bunun 150 bini gayri Müslim idi ve o gün İstanbul’da  450 tane tekke vardı.


 

-Anadolu aşkın harman olduğu yerdir. Aşkın anavatanıdır bu topraklar.Çünkü;Ahmedi Yesevinin seksen bin alp erenleri,gazi dervişleri,bacıyanları bu topraklara geldi cihat ettiler.”İlahi Kelimetullah aşkı için” Mübarek kanları ile bu topraklar bize “VATAN” oldu. Bu günkü nesil “miras yedi” hazıra konduğu için bu kavramları pekte umursamıyor.


-Acı soğan pişince tatlı olur. İnsanda acılar da pişerse Kamil olur.Peygamberimizin(sav) hayatını okuyun nasıl çileler çektiğini görün.”Evlatlarının kimler tarafından nasıl kadledildiğini bile,bile sabretti.Allah çileyi sevdiği kuluna verir ki sabrederse makam atlatır.


-Odun yanar kül olur, insan yanar kul olur.Odun olma kul ol ki Eşrefi mahlukata muhatab ol.Yoksa “esfeli safilinden olursun.” Görmezmisin ki o demir cevherini,ateşte yanar kıpkırmızı olur,balyoz’un altın da dövülür bütün yaramaz kabuklardan sıyrılır da öyle “Çelik” olur.


-Allah(c.c) ile kul arasındadır İhlası. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun.

-Marifet kapısı sana bütün kapıların kapanmasından sonra sana açılır.Dervişin sabırlı olması lazımdır.Derviş “Haf ve reca“ arasında olmalıdır. Yani ümit ve korku arasında hayatını dizayin etmelidir.Ümitsizlik büyük günahtır.Allah’a büftandır.


-Allah(c.c) katında yiğitlik bela oklarına göğsünü kalkan edenlerdir.Sabır Allahın en sevdiği ameldir.Eyyüp (as) bilmezmisin? Okadar belaya,hastalığa düçar oldu sabretti.Evliya da öyledir.Avamın sandığı gibi değil,bir eli yağda,bir eli balda anlayışı yok.Onlar bela gömleğini giyerler İlahi bari için de “SABREDERLER”


-Günahlarından şu an kork ki, ahiret’de korkun olmasın.Şeytanı lanet insanı hep kandırır.Küçük günahdan bir şey olmaz sen töbe edersin silinir gibi işi basitleştirir ve dervişi kandırır.Oysa küçükler birike,birike kocaman dağ olur.Sende altında kalır manevi cephen perişan olur.

Adam derviş olmuş ? daha pişmemiş şeytan onu öğle kandırıyor ki; Kendi kendini şeyh zannediyor.Ben oldum diyor.Olduda ne oldu”kütük oldu”şeytanın oyuncağı oldu,günahın kölesi oldu,”nefsi ammarenin”maskarası oldu.Zavallı manevi cepesi darma duman oldu.


 

GÜZEL SÖZLER

-Günler üçtür;

Biri dündür, geçti.

Diğeri amel günü olan bu günkü gündür.

Diğeri de yarın ki gündür. O ise emelden ibarettir. Çünkü yarına çıkıp, çıkmayacağımızı bilmiyoruz.

Geçen gün ibret. Bugünkü gün ganimet.

Yarınki ise tehlikedir. (Geylani)

 

-Beleş peynir, fare kapanında bulunur."Yatan dervişden ancak bostan olur,Uyanık va çalışan dervişten insanı kamil olur.

 

-Dünyayı verseler

İki gözünü vermezsin

Sana iki gözü verene

Neden secde etmezsin   (Necip  Fazıl)


Bu duygular ile Allah (cc) ba yazılanlardan ibret alanlardan eylesin.Amel edenlerden eylesin.Bu fakiride duadan unutmayın.Amin.

Kadiri dergahının hizmetkarı – nevzat – 5-nisan-2021-bursa

Tüm YAZILI SOHBETLER