ORUCUN FAZİLETİNİ ANLAMAK
Canibim.Com

ORUCUN FAZİLETİNİ ANLAMAK - Canibim.Com

Ehl-i Beyt’in dilinden oruç nedir?

Akın Aydın

Oruç, İslam'ın şartlarında birisidir


Resulullah (s.a.v.): "İslâm; Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse hac etmendir."


Oruç, şefaatçidir


Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Oruç ve Kur'an, kıyamet gününde insana şefaat ederler. Oruç der ki: Ey rabbim! Ben, bu insanı yemekten ve şehvet peşine gitmekten alıkoydum. Beni ona karşı şefaatçi kıl. Kur'an der ki: Bu insanı gece uykusundan men ettin, beni de ona şefaatçi karar kıl. Süphan olan Allah, onlara şefaat etme izni verir ve onlar da şefaat ederler."


Oruç, cehennem ateşine kalkandır


Hz. Resul (s.a.v): "Oruç, cehennem ateşine karşı bir siperdir. Yani, insan oruç vasıtasıyla cehennem ateşinden âmânda olacaktır."


Oruç, hikmet, marifet ve yakin kapılarını açar


Peygamber-i Ekrem (s.a.v), Allah'a (c.c) şöyle soruyor: 'İlahi! Orucun sonucu nedir? 

Allah (c.c) buyurdu: Orucun sonucu hikmettir ve hikmetin sonucu marifet, marifetin sonucu da yakindir. Öyle ise ne zaman kulum yakin derecesine yetişirse, artık dünyanın kendisi için nasıl olacağı ve nasıl geçeceği onun için bir önem arz etmez. İster zorluklarla geçsin, ister kolaylıkla."


Oruç, imtihan ve samimiyet (ihlas) testidir


Hz. Fatıma (a.s): "Allah, orucu, ihlâsı tespit etmek için farz kılmıştır."

İmam Ali (a.s): "Allah, insanların ihlasını imtihan etmek amacıyla oruç tutmayı farz kılmıştır."


Oruç, zengin ve fakir arasında eşitlik sağlar


İmam Sadık (a.s): "Allah varlıklı zenginlerle, fakirleri eşitlemek üzere, Ramazan orucunu farz kılmıştır."


Oruç, cihattır


Hazreti Muhammed (s.a.v): "Sıcak günlerde oruç tutmak, cihattır".

Oruç, bedenin zekâtıdır

Hazreti Muhammed (s.a.v): "Her şeyin bir zekatı vardır ve bedenlerin zekâtı oruçtur."


Oruç, maddi ve manevi sağlıktır


Hazreti Muhammed (s.a.v): "Oruç tutunuz ki, (madden ve manen) sıhhat bulasınız".


Oruç, geçmişi temizler

Hazreti Muhammed (s.a.v): "Kim, Ramazan ayını oruç tutar ve haramlardan sakınırsa, Allah onun geçmiş günahlarını affeder."


Oruç, kul ile Yaran arasında açık kapıdır


İmam Ali (a.s): "Oruç, kul ile Yaratanı arasında bir ibadettir, Allah'tan başka kimse onu bilemez."


Oruç, kıyameti hatırlatır


İmam Rıza (a.s): "Halk, açlık ve susuzluğun derdini çeksinler ve bu vesileyle ahirette karşılaşacakları fakirliği ve biçareliği idrak etsinler diye oruç tutmakla emrolundular."


Hazreti Muhammed (s.a.v): "Ne mutlu o kimselere ki, Allah için aç ve susuz kalıyorlar. Onlar kıyamet günü doyacaklardır."


Oruç, sevinçtir


İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "Oruç tutan kişi için, iki mutluluk ve sevinç vardır: Biri: iftar vakti ve diğeri ise Rabbi ile buluştuğu zamandır."


Oruç, dünya ve ahiret zorlukları karşısında yardımcıdır


İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: Sabır ve namaz ile yardım alınız, sabırdan maksat, oruçtur."


Oruç, iftar vakti duaların kabul edilmesinin nedenidir


İmam Musa Kâzım (a.s): "Oruç tutan kişinin iftar vaktinde duasına icabet edilir."


Oruç, beden sağlığı, hafızayı takviye ve güçlendirmektir


Hz. Muhammed (s.a.v): "Sağlıklı kalmak istiyorsanız, oruç tutunuz."

İmam Ali (a.s): "Üç şey vardır ki, balgamı azaltır ve hafızayı güçlendirir: Misvak, oruç ve Kur'an okumak."


Oruç, dünya afetlerine karşı siperdir


İmam Sadık (a.s): "Oruç, dünya afetlerine karşı bir siper, ahiret azabına karşı da bir perdedir."

Oruç, kalpleri rahatlatır

İmam Muhammed Bakır (a.s): "Oruç ve hac, kalplerin sakinleştiricisidir."


Oruç, şeytanı uzak tutar


Hazreti Muhammed (s.a.v): "Şeytanı sizden uzaklaştıracak bir şey öğreteyim mi size? O zaman doğunun, batıdan uzak olduğu gibi şeytan da sizden uzak kalır. 

'Evet, Ey Allah Resulü' dediler.

"Oruç, şeytanın yüzünü siyahlaştırır. Sadaka onun, belini kırar. Allah için birbirini sevmek ve iyi işlerde birbirlerine yardımcı olmak onun köküne balta vurmaktır. İstiğfar etmek onun şah damarını vurur ve her şeyin bir zekatı vardır bedenlerin zekâtı ise oruçtur."


Orucun bedeli Allah'a (c.c) aittir


Hazreti Muhammed: "Yüce Allah şöyle buyuruyor: 'Oruç, benim içindir ve onun karşılığı da bana aittir."

Cennet, Ramazan ayında oruç tutanları özler


Hz. Peygamber (s.a.v): "Cennet dört kişiye müştaktır: Aç olanları doyuran, dilini koruyan, Kur'an okuyan ve Ramazan ayında oruç tutan kişi."


Orucu terk etmek, imansızlık sebebidir


İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "Her kim, Ramazan ayında özrü olmaksızın orucunu yerse, iman ruhu ondan ayrılır."


 İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: "Oruç tutmak, yemek içmekten kesilmek değildir. Belki oruç tutmak, sübhan olan Allah'ın beğenmediği her türlü şeylerden çekinmektedir."


Hz. Resulullah (s.a.v): "İnsan, Ramazan ayının faziletini bilseydi, yılın hepsinin Ramazan olmasını isterdi."

Hz. Resulullah (s.a.v): "Gökyüzünün kapıları Ramazan ayının ilk gecesi açılır ve son gününün gecesine kadar kapanmaz."


Hz. Resulullah (s.a.v): "Ramazan ayı öyle bir aydır ki, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem ateşinden kurtulmadır."

 

‘Allah katında en üstün ay’


Resul-i Ekrem (s.a.v) bir hutbesinde şöyle buyurdu: "Allah'ın ayı Ramazan öyle bir ay ki, Allah katında en üstün aydır. Onun günleri en faziletli günler, geceleri en faziletli geceler ve saatleri en faziletli saatlerdir"

 

İmam Rıza (a.s.), babalarından, onlar da Hz. Emirü'l-Muminin Ali'den (a.s.) şöyle rivayet etmişlerdir:

"Resul-i Ekrem (s.a.a.) bir gün bize hutbe okuyarak şöyle buyurdu: Ey insanlar, Allah'ın ayı bereket, rahmet ve mağfiret ile size doğru gelmekte. Öyle bir ay ki Allah katında en üstün aydır. Onun günleri en faziletli günler, geceleri en faziletli geceler ve saatleri en faziletli saatlerdir.


Bu ayda siz Allah'ın ziyafetine davet edilmiş ve Allah'ın değer verdiği kimselerden sayılmışsınız. Nefesleriniz bu ayda teşbih (zikir) ve uykunuz ibadet sayılır. Amelleriniz kabul ve dualarınız icabet edilir. O halde doğru niyetler ve temiz kalplerle Allah'tan isteyin ki sizi bu ayın orucunu tutmaya ve kendi Kitabını (Kur'an'ı) okumaya muvaffak eylesin.


Zira hiç şüphesiz gerçek bedbaht (kimseler), bu yüce ayda Allah'ın mağfiretinden mahrum kalan kimselerdir. Bu ayda açlık ve susuzluğunuzla kıyamet gününün açlık ve susuzluğunu hatırlayın. Fakir ve düşkünlerinize sadaka verin. Büyüklerinize saygılı ve küçüklerinize karşı şefkatli olun; yakınlarınıza sıla-i rahim yapın. Dilinizi koruyun, gözlerinizi haram olan şeylere yumun ve kulaklarınızı haram olan şeylere tıkayın. Halkın yetimlerine şefkatli davranın ki sizin yetimlerinize de şefkatli davranılsın.

 

Günahlarınızdan Allah'a tevbe edin ve namaz vakitleri en faziletli vakitlerdir. O vakitlerde Allah kullarına rahmet gözüyle bakar. Onunla münacat ettiklerinde cevap verir. Onu çağırdıklarında lebbeyk der ve ona dua ettiklerinde icabet eder.

 

Ey insanlar, canlarınız amellerinizin elinde rehindir. Onları istiğfar dileyerek kurtarın; sırtlarınız vizr-u vebaliniz ağırlaşmıştır; uzun secdelerinizle onları hafifletmeye çalışın. Şunu bilin ki; hiç şüphesiz, şanı yüce Allah, namaz kılan ve secde edenleri azap etmemeğe, insanlar Rabb'ul-âlemin'in huzurunda durup (hesap verecekleri) sırada onları korkutmamaya dair kendi izzetine and içmiştir. Ey insanlar, kim bu ayda bir oruçluya iftar yemeği verirse, Allah katanda bir köle bağışlamanın sevabını alır ve geçmiş günahlarının bağışlanmasına vesile olur."

 

"Ya Resûlullah, hepimizin buna gücü yetmiyor" denilince, Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: "Bir yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunmaya çalışın. Bir içim suyla da olsa cehennem ateşinden korunmaya çalışın. Zira Allah-u Teâlâ bu azı yapan kimseye de aynı mükâfatı verir eğer ondan fazlasına gücü yetmez ise..."

 

 

 

 

NOT: Ramazan boyunca her "GECEYİ  KADİR GECESİ " İdrakinde olalım. "Orucu midemizle değil bütün organlarımızla "idrak" içinde olalım. "AZ YEMEK - AZ KONUŞMAK - AZ UYUMAK - KAVLİ PEYGAMBERİDİR. - AZAP ÇEKMEĞE SEBEP ÇOK YEMEK."

Tüm MAKALELER